Výuka teorie her na FJFI ČVUT

Úvodní kurs teorie her. Rozvinutá a strategická forma hry, Nashova rovnováha. Hry s dokonalou a nedokonalou informací. Smíšené strategie a Nashova věta. Behaviorální strategie. Kuhnova věta. Subgame perfect equilibrium. Koaliční hry a jejich řešení. Jádro a Shapleyho hodnota.

Zakončení

 • - Zkouška (písemný test) na 90 min (5 úloh, každá max. 20 bodů). Známkování podle standardní klasifikační stupnice ECTS a možné ústní zkoušení.. Každý student může během písemného testu použít vlastnoručně vypracované poznámky.
 • - Příklady v písemném testu obtížností zhruba odpovídají řešeným úlohám. Příklady otázek: Spočtěte rovnovážné řešení maticové hry. Určete, zda má zadaná hra dokonalou odezvu pro vybrané hráče. Převeďte behaviorální strategii na smíšenou nebo obráceně. Zdůvodněte, proč nemůže být zadaný výplatní vektor Subgame Perfect Equilibrium. Odvoďte jednoduché vlastnosti koaliční hry. Popište jádro zadané koaliční hry. Ověřte zadanou vlastnost Shapleyho hodnoty.
 • - Nutnou podmínkou absolvování je odevzdání domácí práce (analýza nebo implementace vybraného herního modelu).

Přednášky

 • 1. přednáška. O čem je teorie her? [pdf]
 • 2.-3. přednáška. Formy her a Nashova rovnováha. [pdf]
 • 4.-6. přednáška. Garanční řešení. Smíšené strategie. Nashova věta. Hledání rovnovážných strategií. [pdf]
 • 7.-8. přednáška. Behaviorální strategie. [pdf]
 • 9. přednáška. Ekvivalence smíšených a behaviorálních strategií. Subgame perfect equilibrium. [pdf]
 • 10. přednáška. Dr. Branislav Bošanský - Stackelbergovo ekvilibrium
 • 11.-12. přednáška. Koaliční hry. Supermodulární hry. Jádro. Shapleyho hodnota. Banzhafův index. [pdf]

Doporučená literatura

 • M. Maschler, E. Solan, S. Zamir. Game Theory. Cambridge University Press, 2013. (Vybrané kapitoly)
 • Řešené úlohy