M. Studeny: O pouziti retezcovych grafu pro popis struktur podminene nezavislosti (in Czech, translation: On the use of chain graphs for the description of conditional independence structures) In ROBUST'2002. Sbornik praci dvanacte zimni skoly JCMF, Hejnice, Ceska republika, pp. 292-314.

This is an overview paper written for students of statistics. The topic of the paper are basic graphical tools for the description of conditional independence structures. More details in Czech:

Abstract
Prvni cast prispevku obsahuje motivacni priklady, ktere ilustruji mozne pouziti grafickych metod popisu struktur podminene nezavislosti pri zpracovani kontingencnich tabulek, v mnohorozmerne statisticke analyze a v pravdepodobnostnim rozhodovani. Pote je formalne zaveden pojem struktury podminene nezavislosti a pojem retezcoveho grafu. Nasleduje prehled podminek, ktere svazuji strukturu retezcoveho grafu s pravdepodobnostni strukturou. Jednoduchy priklad ilustruje tri typy Markovskych podminek a faktorisacni podminku.

AMS classification 62H05, 68T30, 05C90

Keywords
podminena nezavislost
kontingencni tabulky
mnohorozmerna statisticka analyza
pravdepodobnostni rozhodovani
retezcovy graf

A pdf copy (converted postscript version) (330kB) is available.