Požadavky k zápočtu

Pro udělení zápočtu v zápočtový týden je potřeba mít 3 body za úlohy na cvičení.

Zkouška

Zkouška probíhá ústní formou. Dostanete pět otázek, po krátké přípravě se ústně odpovídá

Orientační plán přednášek

 1. Úvod. Opakování pravděpodobnosti. Systém
 2. Regresní model. Regresní model ve stavovém tvaru
 3. Diskrétní a logistický model
 4. Bayesovský odhad parametrů modelu
 5. Odhad normálního regresního modelu
 6. Odhad diskrétního a logistického modelů
 7. Jednokroková předpověď s regresním modelem
 8. Vícekroková předpověď s regresním modelem. Předpověď s diskrétním modelem
 9. Stavový model. Odhad stavu. Kalmanův filtr
 10. Řízení s regresním modelem
 11. Řízení s diskrétním modelem
 12. Shrnutí a opakování

Orientační plán cvičení

 1. Úvod. Základy práce v prostředí Scilab
 2. Opakování základů programování
 3. Simulace normálního regresního modelu
 4. Simulace diskrétního a logistického modelů
 5. Odhad normálního regresního modelu
 6. Výběr počátečních statistik pro odhad normálního regresního modelu
 7. Odhad diskrétního a logistického modelů
 8. Předpověď s regresním modelem
 9. Předpověď s diskrétním modelem
 10. Kalmanův filtr. Základy dynamického programování
 11. Řízení s regresním modelem
 12. Řízení s diskrétním modelem