Požadavky k zápočtu

Pro udělení zápočtu v zápočtový týden je potřeba mít 3 body za úlohy na cvičení.

Orientační plán přednášek

 1. Úvod. Opakování pravděpodobnosti. Systém
 2. Regresní model. Regresní model ve stavovém tvaru
 3. Diskrétní a logistický model
 4. Bayesovský odhad parametrů modelu
 5. Odhad normálního regresního modelu
 6. Odhad diskrétního a logistického modelů
 7. Jednokroková předpověď s regresním modelem
 8. Vícekroková předpověď s regresním modelem. Předpověď s diskrétním modelem
 9. Stavový model. Odhad stavu. Kalmanův filtr
 10. Řízení s regresním modelem
 11. Řízení s diskrétním modelem
 12. Shrnutí a opakování

Orientační plán cvičení

 1. Úvod. Základy práce v prostředí Scilab
 2. Opakování základů programování
 3. Simulace normálního regresního modelu
 4. Simulace diskrétního a logistického modelů
 5. Odhad normálního regresního modelu
 6. Výběr počátečních statistik pro odhad normálního regresního modelu
 7. Odhad diskrétního a logistického modelů
 8. Předpověď s regresním modelem
 9. Předpověď s diskrétním modelem
 10. Kalmanův filtr. Základy dynamického programování
 11. Řízení s regresním modelem
 12. Řízení s diskrétním modelem