Home » Posts tagged 'Experiment'

Tag Archives: Experiment

Optické vlastnosti materiálů vytištěných na 3D tiskárně

Abychom mohli věrně a hlavně efektivně modelovat vizuální vlastnosti materiálů, připravili jsme si pro veřejnost další experiment. Těšili jsme se, že se s vámi opět setkáme osobně u nás na Ládví, ale není to bohužel vzhledem k současné epidemii možné.

Experiment jsme tedy převedli do on-line světa.

Vzorky z různých materiálů
Vzorky z různých materiálů

Vytiskli jsme na 3D tiskárně vzorky z různých materiálů: ty se liší barvou, odleskem, průsvitností… Jak? To potřebujeme vědět právě od vás!

Má barva vliv na vnímání vlastností? Zdají se vám materiály průhledné? Lesknou se? A jak moc?

Abychom zjistili, zda má barva vliv na vlastnosti, prostě jsme se jí... zbavili.
Abychom zjistili, zda má barva vliv na vlastnosti, prostě jsme se jí… zbavili.

Potřebujeme znát subjektivní vnímání lidí u různých materiálů, abychom dokázali převést do virtuálního prostředí ty vlastnosti, které jsou pro lidské oko zásadní.

Pomůžete nám s naším výzkumem?

První experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment1-20-04/

Druhý experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment2-20-04/

Třetí experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment3-20-04/

Čtvrtý experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment4-20-04/

Pátý experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment5-20-04/

Šestý experiment je zde: http://staff.utia.cas.cz/filip/PT/Experiment6-20-04/

Placený experiment lidského vnímání – prosinec 2019

V rámci našeho výzkumu lidského vnímání vzhledu materiálu hledáme opět dobrovolníky pro výzkum přímo na našem pracovišti.

Úkol dobrovolníků bude určit u 38 materiálů, z jaké vzdálenosti již vidí strukturu jednotlivých materiálů.

Jedná se o materiály se speciálním chováním, které se velice obtížně vizualizují. Jejich vzhled je závislý na světle a při jejich přesné vizualizaci se musí použít velké množství dat. S přibývající vzdáleností však množství nutných dat pro přesnou vizualizaci klesá, neboť pozorovatel již není schopen vnímat tolik detailů.

Ukázka materiálů k hodnocení viditelnosti jejich struktury. Při skutečném experimentu bude materiálů celkem 38.
Ukázka materiálů k hodnocení viditelnosti jejich struktury. Při skutečném experimentu bude materiálů celkem 38.

Pomozte nám optimalizovat naši práci a přijďte subjektivně zhodnotit, jak materiály vnímáte.

Dobrovolník nemusí mít žádné speciální schopnosti. Měl by mít pouze oční vady korigovány brýlemi.

Dobrovolník musí být dospělý.

Samotný výzkum bude trvat cca 30 minut – vyhraďte si, prosím, celou hodinu, pro případ neplánovaného zdržení. Na experiment přijďte, prosím, včas – jednotliví dobrovolníci na sebe navazují.

Dobrovolník obdrží za svůj čas symbolickou odměnu 200 Kč.

Na Vaš termín se registrujte pomocí webového rezervačního systému.

On-line experiment červen 2019 – nové textury autolaků

Máte rádi strukturu kůry na stromě? Prohlížíte si vlákna na stéblech trávy, když v letním dni odpočíváte na louce? Líbí se vám rovnoměrně upletená oka na svetru?

 

Lidské vlasy
Lidské vlasy vykazují směrovost

V přírodě i v domácnosti najdete směrovost…

Všechny zmíněné předměty vykazují směrovost; struktura a vzhled materiálu jsou závislé na směru. Co se stane, když směrovost z obrázku předmětu zmizí? Předměty vypadají nerealisticky, mnohé se lidem nelíbí.

Některé materiály ale směrové nejsou…

My jsme se rozhodli udělat právě opačnou věc; dodat směrovost tam, kde v běžném životě není. V laboratoři jsme připravili speciální autolaky, které vypadají z různých směrů různě; mají totiž pigment zarovnaný do jednoho směru. Běžné laky mají pigment v laku umístěn rovnoměrně. Náš autolak ne.

Pomozte nám s výzkumem!

Nyní bychom potřebovali, abyste nám zhodnotili, jak vzhled takového autolaku vnímáte. Nanesli jsme ho ve virtuálním prostředí na automobil pod několika úhly. Pomůžete nám tím optimalizovat šíři záběru, kterému se budeme dále věnovat.

Na některých vzorcích je změna více patrná...
Různé zarovnání autolaku se vzorovým předmětem.

Experiment najdete zde:

http://staff.utia.cas.cz/kolafova/neni-wp/Experiment-PC-19-06/index.php?dev=1

Proč to všechno děláme? Vzhled je jeden z nejdůležitějších parametrů spotřebních výrobků. Kontrolovaná směrovost u materiálů by vnesla nový prvek do automobilového, ale např. i kosmetického průmyslu.

Pomozte nám se udržet na špičce v našem oboru a vyplněním či šířením experimentu nám prozraďte, jak směrovost vnímáte.

Děkujeme!

Druhý květnový experiment – UMÍME TO ZOBRAZIT?

Milí dobrovolníci, náš další experiment se opět týká vzhledu materiálů. Tentokrát nás zajímá, jak dokonale a realisticky umíme materiál zobrazit na konkrétním předmětu.

Materiály nanesené na povrchy aut
Materiály nanesené na povrchy aut

Samozřejmě nepracujeme s žádnými obyčejnými vzorky. Jedná se o materiály, které mění svůj vzhled v závislosti na směru osvětlení, konkrétně se speciálními autolaky. Nanesli jsme je na několik předmětů za různých podmínek, a chceme vědět, jak moc mezi nimi vidíte rozdíl.

Abychom mohli váš úsudek kvantifikovat, vymysleli jsme si bodové hodnocení vzhledem k referenční dvojici. Úkol bude znít:

Testovaná sada obrázků
Testovaná sada obrázků

„Ohodnoťte rozdíl mezi prostředním a pravým obrázkem na škále 0-10, za předpokladu, že rozdíl mezi levým a prostředním je 10.“

Budeme velmi rádi, pokud experiment vyplníte, a zašlete i svým přátelům, případně ho nasdílíte na sociálních sítích.

Experiment naleznete na adrese:

http://staff.utia.cas.cz/kolafova/neni-wp/Experiment-PC-19-05-02/index.php?dev=1

Směrovost materiálů nanesených na skutečné objekty po odstranění textury – květnový experiment

Jak již víte z minulých experimentů nebo z popularizačního časopisu Alfa Omega, zabýváme se na Oddělení rozpoznávání obrazu na ÚTIA AV ČR směrovostí materiálů a tím, jak ji skuteční lidé vnímají.

K čemu nám to slouží?

Abychom mohli vyvíjet automatické metody kontroly kvality, potřebujeme znát, jak různé vizuální vlastnosti materiálů vnímají lidé. Tyto poznatky pak používáme při tvoření programů pro vizuální kontrolu kvality např. nanesených autolaků. Jde nám o kvalitu odlesku, barevnost, směrovost, vliv použitého světla na konkrétní materiál a mnoho dalších parametrů.

Dnes jsme se opět zaměřili na směrovost

V každém experimentu se zaměřujeme pouze na konkrétní vybrané vlastnosti. Jak již víte, zajímá nás v poslední době směrovost materiálů. Z minulých experimentů víme, že směrovost je dána především strukturou použitého materiálu. Nás ale zajímá jaký vliv má směrovost na celkový vzhled materiálu bez ohledu na viditelnost struktury.

Strukturu materiálu jsme tedy vygumovali…

V dnešním experimentu jsme na obrázcích nechali pouze odlesky konkrétních materiálů. Strukturu jsme úplně vymazali a ponechali pouze efekt, který vytváří. Nyní chceme vědět, jak viditelný pro vás tento efekt bude.

Vlevo vidíte extrém hodnocený jako 0, vpravo extrém hodnocený jako 10. Jak se vám jeví předmět uprostřed?
Vlevo vidíte extrém hodnocený jako 0, vpravo extrém hodnocený jako 10. Jak se vám jeví předmět uprostřed?

Abyste to vy, naši dobrovolníci, měli jednodušší, připravili jsme si pro vás obrázky extrémů; budete hodnotit vždy prostřední obrázek v porovnání s levým a pravým extrémem. Na škále 0-10 nám poté sdělíte, zda je prostřední obrázek více podobný extrému vlevo nebo extrému vpravo.

Budeme velmi rádi, pokud nám s výzkumem pomůžete i vy! Vyplňte, prosím, následující on-line experiment a pomozte nám tak s urychlením našeho výzkumu.

http://staff.utia.cas.cz/kolafova/neni-wp/Experiment-PC-19-05/index.php?dev=1

Děkujeme také za sdílení a další šíření experimentu.

On-line experiment – duben 2019

Vzhled materiálů, které se vyskytují kolem nás, je často závislý na směru. Struktura dřeva, srst zvířat, dlaždice na ulici, tkaná látka…

Na našem pracovišti, kde se zabýváme vzhledem materiálů, jsme se právě nyní zaměřili na směrovost.

Vyvíjíme metody pro kontroly kvality vzhledu materiálů – např. nanesených autolaků. Umíme také konkrétní materiál zcela přesně nanést na libovolný předmět ve virtuálním prostředí.

Vlevo vidíte předmět s nesměrovým materiálem, vpravo předmět se směrovým materiálem. Jak se vám jeví předmět uprostřed?
Vlevo vidíte předmět s nesměrovým materiálem, vpravo předmět se směrovým materiálem. Jak se vám jeví předmět uprostřed?

Pro další vývoj ale potřebujeme vědět, jak směrovost materiálů vnímají skuteční lidé; kde již vnímají rozdíly ve vzhledu povrchu předmětu, a které detaily nejsou schopni rozlišit.

Budeme velmi rádi, pokud nám s výzkumem pomůžete i vy! Vyplňte, prosím, následující on-line experiment a pomozte nám tak s urychlením našeho výzkumu.

Odkaz na experiment: http://staff.utia.cas.cz/kolafova/neni-wp/Experiment-PC-19-04/index.php?dev=1

Děkujeme také za sdílení a další šíření experimentu.

V tomto experimentu nesbíráme Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možno Vás identifikovat – ukládáme velikost Vašeho displeje, rychlost Vaší odpovědi a Vaši odpověď.

Placený experiment lidského vnímání – únor 2019

V rámci našeho výzkumu lidského vnímání vzhledu materiálu hledáme opět dobrovolníky pro výzkum přímo na našem pracovišti.
Úkol dobrovolníků bude stejně jako v našem posledním on-line experimentu hodnotit směrovost struktur. Tyto informace potřebujeme při vývoji automatické kontroly kvality materiálů. Tentokrát jsme však připravili struktury vytištěné přímo na 3D tiskárně.
VLEVO: nesměrová struktura (0) - UPROSTŘED: hodnocený obrázek - VPRAVO: Maximální směrovost (10)
VLEVO: nesměrová struktura (0) – UPROSTŘED: hodnocený obrázek – VPRAVO: Maximální směrovost (10)
Samotný výzkum bude trvat cca 30 minut – vyhraďte si, prosím, celou hodinu, pro případ neplánovaného zdržení. Na experiment přijďte, prosím, včas – jednotliví dobrovolníci na sebe navazují.
Dobrovolník obdrží za svůj čas symbolickou odměnu 200 Kč.
Na Vaš termín se registrujte pomocí tohoto webového formuláře:

nová rezervace

On-line experiment – leden 2019 – směrovost struktur

Hned na začátku roku 2019 se opět obracíme na naše dobrovolníky s žádostí o vyplnění on-line experimentu. Tentokrát je předmětem našeho bádání lidské vnímání směrovosti struktur.

V přírodě se materiály, jejichž povrch vykazuje určitou směrovost, vyskytují zcela běžně; lidské vlasy, rostoucí tráva nebo kůra stromů – všude tam nalézáme vzhled s určitou směrovostí.

Lidské vlasy
Lidské vlasy

Směrové struktury nalezneme ale i mezi člověkem vytvořenými předměty; obrobený kov, předmět vytištěný na 3d tiskárně nebo pruhovaná textilie pro ušití módních šatů.

Pruhovaná látka
Pruhovaná látka

Protože na našem pracovišti vyvíjíme metodu automatické kontroly vzhledu materiálů, potřebujeme jako jeden z parametrů znát lidské vnímání směrovosti vzhledu – a právě na to se zaměřuje náš první letošní experiment.

Vaším úkolem bude postupně hodnotit na škále 0-10, jak směrový se Vám obrázek UPROSTŘED jeví vůči extrémům – VLEVO uvidíte obrázek nesměrový (0) a VPRAVO maximálně směrový (10).

VLEVO: nesměrová struktura (0) - UPROSTŘED: hodnocený obrázek - VPRAVO: Maximální směrovost (10)
VLEVO: nesměrový (0) – UPROSTŘED: k hodnocení – VPRAVO: maximálně směrový (10)

Budeme velmi rádi, pokud odkaz na experiment zašlete také svým přátelům, nebo ho budete sdílet na sociálních sítích.
Děkujeme – odkaz k experimentu je zde: http://staff.utia.cas.cz/kolafova/neni-wp/Experiment-PC-19-01/index.php?dev=1

Placený výzkum lidského vnímání – říjen 2018

Ve spolupráci s největšími světovými výrobci autolaků vyvíjíme na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. speciální metodu pro kontrolu kvality nanesených laků. V minulých měsících jsme prováděli výzkum s fyzickými vzorky, nyní hledáme dobrovolníky pro ohodnocení vlastností z fotografií materiálů. Zúčastnit se mohou i dobrovolníci, kteří u nás byli v srpnu a v září, případně kdykoliv v minulosti.

Pomoc s vývojem nám nyní můžete i vy!

Přihlaste se do našeho výzkumu lidského vnímání, zarezervujte si svůj termín a pomozte nám subjektivně ohodnotit vizuální vlastnosti materiálů.

Metalický lak
Metalický lak

Co čeká dobrovolníky?

Během experimentu, který trvá zhruba 60 minut, bude mít dobrovolník za úkol ohodnotit míru třpytu a struktury z fotografií zkoumaných materiálů (jedná se celkem o 38 vzorků) pod různými úhly osvětlení. K provádění experimentu nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti – pouze potřebujeme, aby vaše oční vady byly korigovány (brýlemi). Výzkum se koná přímo na Ústavu teorie informace a automatizace AV – mapka zde.

Jaká bude odměna za účast ve studii?

Kromě drobného občerstvení získá každý zúčastněný symbolickou odměnu 200 Kč.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete na konkrétní termín pomocí webového rozhraní Reenio kliknutím na tento odkaz.

Placený výzkum lidského vnímání – srpen + září 2018

Ve spolupráci s největšími světovými výrobci autolaků vyvíjíme na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. speciální metodu pro kontrolu kvality nanesených laků.

Pomoc s vývojem nám nyní můžete i vy!

Přihlaste se do našeho výzkumu lidského vnímání, zarezervujte si svůj termín a pomozte nám subjektivně ohodnotit vizuální vlastnosti materiálů.

Metalický lak
Metalický lak

Co čeká dobrovolníky?

Během experimentu, který trvá zhruba 60 minut, bude mít dobrovolník za úkol ohodnotit míru třpytu, struktury a dalších dvou vlastností zkoumaných materiálů (jedná se celkem o 40 vzorků). K provádění experimentu nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti. Výzkum se koná přímo na Ústavu teorie informace a automatizace AV mapka zde.

Jaká bude odměna za účast ve studii?

Kromě drobného občerstvení získá každý zúčastněný symbolickou odměnu 100 Kč.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete na konkrétní termín pomocí webového rozhraní Reenio kliknutím na tento odkaz.


Všechna data získaná během výzkumu budou anonymizována. Údaje zadané do rezervačního systému slouží pouze k účelům rezervace daného termínu a nebudou dále zpracovávány.

RSS
Facebook
Google+
http://staff.utia.cas.cz/kolafova/tag/experiment
Twitter
Pinterest
LinkedIn