Orientační plán přednášek

 1. Úvod. Definice systému a modelu Slajdy
 2. Regresní model. Slajdy
 3. Diskrétní a logistický model. Slajdy
 4. Bayesovské odhadování parametrů modelu Slajdy
 5. Algoritmus odhadu normálního regresního modelu Slajdy
 6. Algoritmus odhadu diskrétního a logistického modelů Slajdy
 7. Predikce výstupu s regresním modelem Slajdy
 8. Predikce výstupu s diskrétním modelem Slajdy
 9. Stavový model. Kalmanův filtr Slajdy
 10. Optimální řízení s regresním modelem Slajdy
 11. Optimální řízení s diskrétním modelem Slajdy
 12. Shrnutí a opakování

Cvičení

 1. Úvod. Základy práce v prostředí Matlab. Program - Matlab Program - Scilab
 2. Opakování základů programování. Program - Matlab Program - Scilab
 3. Simulace normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 4. Simulace diskrétního a logistického modelů Program - Matlab Program - Scilab
 5. Odhad normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 6. Inicializace odhadu normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 7. Odhad diskrétního a logistického modelů Program - Matlab Program - Scilab
 8. Predikce s regresním modelem Program - Matlab Program - Scilab
 9. Predikce s diskrétním modelem Program - Matlab Program - Scilab
 10. Kalmanův filtr Program - Matlab Program - Scilab
 11. Řízení s regresním modelem Program - Matlab Program - Scilab
 12. Řízení s diskrétním modelem Program - Matlab Program - Scilab