Přednášky

 1. Úvod. Opakování pravděpodobnosti. Systém. Slajdy
 2. Regresní model. Regresní model ve stavovém tvaru. Slajdy
 3. Diskrétní a logistický model. Slajdy
 4. Bayesovský odhad parametrů modelu. Slajdy
 5. Odhad normálního regresního modelu. Slajdy
 6. Odhad diskrétního a logistického modelů. Slajdy
 7. Jednokroková a vícekroková předpověď s regresním modelem Slajdy
 8. Předpověď s diskrétním modelem. Slajdy
 9. Stavový model. Odhad stavu. Kalmanův filtr. Slajdy
 10. Řízení s regresním modelem. Slajdy
 11. Řízení s diskrétním modelem. Slajdy
 12. Shrnutí a opakování

Cvičení

 1. Úvod. Základy práce v prostředí Matlab. Program - Matlab Program - Scilab
 2. Opakování základů programování. Program - Matlab Program - Scilab
 3. Simulace normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 4. Simulace diskrétního a logistického modelů Program - Matlab Program - Scilab
 5. Odhad normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 6. Inicializace odhadu normálního regresního modelu. Program - Matlab Program - Scilab
 7. Odhad diskrétního a logistického modelů Program - Matlab Program - Scilab
 8. Předpověď s regresním modelem. Program - Matlab Program - Scilab
 9. Předpověď s diskrétním modelem Program - Matlab Program - Scilab
 10. Kalmanův filtr Program - Matlab Program - Scilab
 11. Řízení s regresním modelem. Program - Matlab Program - Scilab
 12. Řízení s diskrétním modelem Program - Matlab Program - Scilab